projectes en curs


Jardins mediambient

Manteniment general de jardins i camins - tot l'any
Creació d'espais i infraestructura al viver - propera execució
Treball amb voluntaris i estudiants de pràctiques (també hi ha el jove que fa treballs a la comunitat...) - tot l'any

Patrimoni - obres

Creació d'espai de paret seca - en execució, a inaugurar el 2 de juny
Última fase de desenrunat de la pedrera de na Tombada - a inaugurar el 2 de juny


Taller de marès - Realització d'artesania de marès

Taller de tall de pedra que fa uns 8 anys que funciona on s’hi fan cursos i tallers d’escultura i de talla. D’altra banda, també s’hi fan petites peces en formes de cubs que posteriorment es venen a l’oficina durant la temporada. A dins del taller s’hi troba la maquinària i eines com: serra, formadors, martells, escarpa i llimes.

  

No hay comentarios:

Publicar un comentario